ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π768_02-11-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π768_02-11-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr