ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π460_28-05-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π460_28-05-2024, στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr