ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π464_29-05-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π464_29-05-2024,στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr