ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Μηχανικού Έρευνας & Ανάπτυξης για απασχόληση ως έμπειρων Ερευνητών στα έργα FRONTS, WISEBED, AEOLUS & AUDIS της Ερευνητικής Μονάδας-1 (ΕΜ1), με σύμβαση μισθώσεως έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα επέκτασης) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες