ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, για απασχόληση στον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, με σύμβαση μισθώσεως έργου διάρκειας έξι (6) μηνών (με δυνατότητα επέκτασης), στα έργα ‘Τεχνικός Σύμβουλος 2008’ (χρηματοδότηση ΥπΕΠΘ) & ‘LEVIS’ (Learning via Subtitling: Software & Processes for Developing Language Learning Material based on Film Subtitling – χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lingua) & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες