ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής, Μηχανικού Η/Υ ή Θετικών Επιστημών, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου για τις ανάγκες του έργου «ΟΠΣΥΔ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Διοίκησης του Προσωπικού της Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης» καθώς & άλλων έργων του Τεχνικού Συμβούλου του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες