ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες του έργου: CITER - Creating a European History Textbook Repository, eContent Plus Programme, European Commission καθώς & άλλων συναφών (Ευρωπαϊκών & Εθνικών) έργων της Ερευνητικής Μονάδας 3 - Data and Knowledge Engineering Group (DKE) προκηρύσσει την πλήρωση (για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης):

  • Δύο (2) θέσεων Senior Μηχανικών Έρευνας & Ανάπτυξης
  • Δύο (2) θέσεων Junior Μηχανικών Έρευνας & Ανάπτυξης

Περισσότερες πληροφορίες