ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ερευνητική Μονάδα-1 & ο Τομέας Ασφάλειας του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων - με σύμβαση μισθώσεως έργου - για απασχόληση στa έργα ABC4Trust (GRANT AGREEMENT 257782), SpitFIRE (GRANT AGREEMENT 258885), SmartSantander (GRANT AGREEMENT 257992), VITRO (GRANT AGREEMENT 257245) & HOBNET (GRANT AGREEMENT 257466)  τa οποίa υλοποιούνται στο πλαίσιο του FP7 / ICT Programme, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Περισσότερες πληροφορίες