Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή & ΕΥΕΔ για το β` εξάμηνο 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


7546.pdf