Βράβευση "ACM Advances in Computer Entertainment Technology 2009 Gold Creative Showcase Award"

Οι Δρ. Ιωάννης Χατζηγιαννάκης, Δρ. Γεώργιος Μυλωνάς και Καθ. Παύλος Σπυράκης, Ερευνητές της Ερευνητικής Μονάδας 1, μαζί με τον Παναγιώτη Κόκκινο, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και τους Ορέστη Ακριβόπουλο, Μάριο Λογαρά και Νίκο Βασιλάκη, Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τιμήθηκαν με το :

Gold Award for Creative Showcase

για την εργασία τους:

Multiplayer Pervasive Games and Networked Interactive Installations using Ad hoc Mobile Sensor Networks

στο συνέδριο:

5th ACM International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE 2009)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα FinN μπορείτε να βρείτε

στην ιστοσελίδα: http://finn.cti.gr