ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


SEP.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ -13- ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


YPODOMON.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SHIFT2 RAIL

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


13424.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


16588.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


15733.pdf