ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


PROKIRIXITOMEAKOUGRAMMATEA.pdf

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


GENIKIGRAMMATEIASYNTONISMOY.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


PRAKTIKIASKISI_EE.docxPRAKTIKIASKISI_EE_2.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY & ELECTORAL ASSISTANCE

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


IDEA2.pdfPROKIRIXI_IDEA.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα

Σχετικά συννημένα:


PANEPISTIMIOIOANNINON.docxUNIVOFIOA.pdf