ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΑΛΛΙΑΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


DIMOSIADIOIKISIGALLIAS.docxCISAP.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


AGROTIKISANAPTIXIS.pdfANAKOINOSI_AGROTIKIS..docx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINOSI_OGA.pdfPROSKLISI_OGA.docx

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


6749_signed.pdfANAKOISI_2.docx

Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


YpourgeioYgeias.docxYpourgeioYgeias1.pdfYpourgeioYgeias2.docxYpourgeioYgeias3.pdf