ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINO.docxANAKOINOI_1.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINOSI.pdf

Προκήρυξη θέσης στον ECHA

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


EU_LISA.docxDIAVIVASTIKO_1.pdf

Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


AP207700_EUROPE.docxM59.pdf

Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


SIMVOULIO.EUROPE.docxDIAVIVASTIKO.pdf