ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π609_02.07.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων (fan coils) τύπου Carrier 42GWD008 που λειτουργούν στα γραφεία του κτηρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 05/07/2012 να προμηθευτεί 50 πλακέτες ελέγχου των μονάδων τύπου Carrier BO35020H11 (προς αντικατάσταση υπαρχόντων τύπου Carrier B033322H01).

Σχετικά συννημένα:

PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHEIAS_P609_02.07.2012.pdf