ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 15/11/2012, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) από τις αποθήκες που διαθέτει στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και τις αποθήκες στον Ασπρόπυργο, παλιών βιβλίων και χαρτιού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ).

Σχετικά συννημένα:

Π1095_12_11_12_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΧΑΡΤΙΟΥ.pdf