ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  20/11/2012, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια τριών συσκευών  για την δημιουργία ενσύρματου δικτύου Ethernet, στη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

P1113_15_11_2012_ANAKOINWSI PROTHESIS ANATHESIS PROMITHEIAS ETHERNET SWITCHES.pdf