Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Παροχή Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Διαλογής

ΤίτλοςΔιαγωνισμός για την Παροχή Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Διαλογής & Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2013-2014


Προϋπολογισμός:  €440.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23,00% €101.200,00, ήτοι συνολική δαπάνη €541.200,00 συμπερ/νου του Φ.Π.Α.


Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:  Κυριακή 25/11/2012


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Δημήτρης Σοφοτάσιος, Ε.Μail: sofos@cti.gr


Λήψη Αρχείων