Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Παροχή Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης

Τίτλος: Ολοκληρωμένη υπηρεσία διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης


Αντικείμενο Διαγωνισμού: Παροχή Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης, κυρίως χάρτου και διδακτικών βιβλίων, για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2013-2014.


Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας: €330.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23,00% €75.900,00, ήτοι συνολική δαπάνη €405.900,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, e-mail:

sofos@cti.gr


Λήψη Αρχείων