ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π18/11.01.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της απαίτησης υποστήριξης μέσω υποδομής Barcode των λειτουργιών του χώρου αποθήκης /
ανα-συσκευασίας για τις εργασίες προετοιμασίας, συσκευασίας, αποσυσκευασίας και ταξινόμησης των αποθεμάτων χάρτου και σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε τμήματα με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων οπτικών αναγνωστών barcode (φορητά ασύρματα τερματικά), σταθερών οπτικών αναγνωστών barcode (για τις γραμμές συσκευασίας) και εκτυπωτών ετικετών barcode για την υποστήριξη λειτουργίας της νέας αποθήκης. 

Σχετικά συννημένα:

Π18_11 01 2013 PROXEIROS DIAGWNISMOS_BARCODES_ EPANAPROKIRIKSI_TEUXOS.pdf