ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π118/01.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", στα πλαίσια του Υποέργου 1 "ΝΕΣΤΩΡ 2013 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των Μαθητών των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ- σχολικό έτος 2012-13" του Εργου "Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά θέματα", προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Σχετικά συννημένα:

ΝESTOR 0RTH EPANALHPS.pdf