ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π150_11.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο προσαρμογής του στον Ν.4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου, προτίθεται έως την 15/2/2013 να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών του υπάρχοντος Λογισμικού HCM (Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας).

Σχετικά συννημένα:

P150_11_02_2013_ANAKOINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS.pdf