Π67, 28.1.2013 _ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Π67, 28.1.2013_«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, Απόφαση Ένταξης: 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) ως ισχύει.


 


 


 


 


 


 


 


Υποέργο 13 : «Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»


 


 


 


 


 


 


 


 «Λεπτομέρειες και παραλαβή τεύχους:»  από το  http://www.sch.gr/procurement


 


 


 


Σχετικά συννημένα:

P67YP13.pdf?67_?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_1.doc?67 ?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_2.docP67_CLARIFICATIONS_No3.pdf