ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π 194/ 27.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  04/03/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων για βιομηχανικούς εκτυπωτές barcode, στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας αποθήκης του στον Ασπρόπυργο

Σχετικά συννημένα:

P194_27_02_2013_ANAKOINOSI PROTHESIS PROMITHEIAS ANALOSIMWN EKTIPWTWN ADA.pdf