Διευκρινήσεις _ Διαγωνισμού \"Για την Σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου

Έγκριση Πρακτικού Νο. -1- Διενέργειας Διαγωνισμού "Για την σύναψη Συμφωνίας - Πλαισίου με αντικείμενο την Προμήθεια Αναλωσίμων Γραφείου και Γραφικής Ύλης"


Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

P 225 _ Dieukriniseis.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.