Π_307_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ MED-TECHNOPOLIS

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “MED TECHNOPOLIS for the implementation of a Mediterranean network of “technopolis” interface structure”προτίθεται μέχρι τις 08/04/2013 να προμηθευτεί δι’ απευθείας αναθέσεως, αναλώσιμα και γραφική ύλη.

Σχετικά συννημένα:

P307_PROTHESI ANATHESIS ANALOSIMON.pdf