Δημόσια Διαβούλευση Διεθνή Διαγωνισμού , Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ 2013-14

Δημόσια Διαβούλευση Διεθνή Διαγωνισμού για την Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-14 


Τίτλος :    Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-14 


Προϋπολογισμός : €806.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% €52.390,00, ήτοι συνολική δαπάνη €858.390,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τετάρτη 10/04/2013


 
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, sofos@cti.gr


Λήψη Αρχείων