Π 319_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  09/04/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και δοχείων μεταφοράς πετρελαίου για της ανάγκες λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) Πετρελαίου στη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

Π319_04_04_2013_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_ΠΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ_ADA.pdf