Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης Π67, 28.01.2013

Στο πλαίσιο διενέργειας του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» (Αρ. Διακήρυξης Π67/28.1.2013)  της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»


ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, κατά δύο (2) εβδομάδες.


Νέα Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 24/04/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30


Νέα Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών: 24/04/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30


Η σχετική ενημέρωση  αναρτήθηκε επίσης  στο www.sch.gr    και πιο ειδικά στο http://www.sch.gr/2555-enisxisi


 

Σχετικά συννημένα:

Κοινοποίηση_απόφασης παράτασης Διεθνή διαγωνισμού Π67_28.1.2013.pdf