ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (υλικό και λογισμικό)_Π1098_23_09_2013

Τίτλος Διαγωνισμού : Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης


Τίτλος έργου  : Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Απόφαση Ένταξης 890/14.04.2011, για τις ανάγκες της πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013.


Προϋπολογισμός : €420.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 341.463,41 - ΦΠΑ: € 78.536,59)


  Υπεύθυνος επικοινωνίας : Βασίλης Δελής , E-mail: delis@cti.gr


Ανακοίνωση 2013-11-13:

Ακολουθούν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1098, 23.09.2013

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ):

4125_12_11_13_Paroxi_Diefkriniseon.doc

 

Για να παραλάβετε το Τεύχος της Διακήρυξης επιλέξτε παρακάτω:

 Λήψη Αρχείων