Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό με αριθμ. Διακήρυξης Π 954/30.08.2013)

Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2014-15» (Διακήρυξη Π 954/30.08.2013)

Λήψη Αρχείων