ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Π1232/29 10 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στο πλαίσιο των αναγκών της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δοκιμίων (proof) από το τμήμα γραφιστών της Αθήνας και της εκτύπωσης Παραστατικών για εξαγωγή βιβλίων Δημόσιου και Δελτίων Αποστολών από την Αποθήκη  για τα τριανταένα (31) βιβλία της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου  και το βιβλίο της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνάσιου «Η Φυσική με Πειράματα» για το σχολικό έτος 2013 – 2014 όπως προέκυψαν από έκτακτες υπουργικές αποφάσεις, προτίθεται έως την  4/11/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια μελανιών και photoconductor.  


Σχετικά συννημένα:


P1232-PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHEIAS_TONERS-ADA.pdf