Προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού

Το ΙνστιτούτοΤεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων, προτίθεται έως την 16/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού, σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστεμε τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960444, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.

  


Σχετικά συννημένα:


P1394_2013_Promitheia_Ilektronikou_Exoplismou.pdf