ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π43/2014

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PATRIOT», προτίθεται έως την 28/01/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

 


Σχετικά συννημένα:


RFP_P43_2014.pdf