Διαβούλεση Διαγωνισμού για την Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπώσεων (μελάνια – toner)

Διαβούλευση του τεύχους Διακήρυξης για τον Ανοικτό Διαγωνισμό του ΙΤΥΕ:

"Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπώσεων (μελάνια – toner)"

 

Ταξινόμηση κατά CPV:

• 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

• 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

• 30192113-6 Φυσίγγες μελάνης

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 147.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Ο διαγωνισμός προκυρήχθηκε: 

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1644- Λήψη Αρχείων