ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_Π123/18-02-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_Π123/18-02-2014

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για τις ανάγκες καθαριότητας των Αποθηκών Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο (Θέση Κύριλλος – 2 πεύκα και Θέση Μαγούλα, αντίστοιχα), προτίθεται έως την 21/02/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διάρκειας ενός έτους.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας :

κ. Φώσκολος, τηλ : 210 5597632, e- mail : Foskolos@cti.gr

 

 


Σχετικά συννημένα:


P123_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_YPIRESION_KATHARISMOU.pdf