ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με WMS σύστημα και θέση σε λειτουργία συστήματος PICK-BY-LIGHT

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων εκσυγχρονισμού της διαδικασίας συσκευασίας των σχολικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια,   εγκατάσταση, διασύνδεση με WMS σύστημα και  θέση σε λειτουργία συστήματος PICK-BY-LIGHT στην αποθήκη βιβλίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, fax: 210 3222135


Σχετικά συννημένα:


P172_11_03_14_PROMITHIA_OLOKLIROMENOU_SYSTIMATOS_PICK_BY_LIGHT.pdf