ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται  έως  την  04/04/2014 να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  επέκτασης - παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού  Σύστημα Μισθοδοσίας.

Αναλυτικά απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες :

  • Επέκταση εφαρμογής  του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  για την Δημιουργία αρχείου Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 
  • Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης της εφαρμογής
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 900,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392 


Σχετικά συννημένα:


P243_YPHRESIES_PARAMETROPOIHSHS_HCM.pdf