ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 14/04/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών και μελανοταινιών για τις ανάγκες συσκευασίας των σχολικών βιβλίων σχολικού έτους 2014 - 2015 στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.500 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος  τηλ: 2105597632, e-mail: foskolos@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P283_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_PROMITHIAS_ETIKETON_MELANOTENION.pdf