ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CDs ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Παρασκευή 4/07/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο  την αναπαραγωγή CDs με ηχητικό υλικό που θα αποτελέσουν συνοδευτικό υλικό τίτλων του Εκπαιδευτικού Πακέτου Αγγλικών Δημοτικού.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 7.500,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλ: 2610 960410


Σχετικά συννημένα:


P671_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_CDsDVDs_EKPEDEFTIKOU_PAKETOU_AGLIKON.pdf