ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκδήλωσης στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2014», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, προτίθεται έως 21/07/2014 ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή Πανευρωπαϊκού συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 2-4 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα για εκπαιδευτικούς Καλλιτεχνικών, Θεατρικής Αγωγής και Μουσικής.

 

O προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται σε 11.250 ευρώ για το ΙΤΥΕ (τα έξοδα των Ελλήνων συμμετεχόντων, τα οποία και μόνον θα καταβάλλει το ΙΤΥΕ) και συνολικά για όλες τις χώρες 45.000 ευρώ (δηλαδή, 450 ευρώ το άτομο) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο basta@cti.gr μέχρι την 21/07/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Θα επιλεγεί η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή από αυτές που θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εντός της επισυναπτόμενης απόφασης.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μπάστα Ειρήνη, τηλ.: 2610960451, e-mail: basta@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P778_150714_ProthesiAnathesis_SinedrioKerkyraEtwinning14.pdf