ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Catering στο Πλαίσιο του IFIP 2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών& Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες της διοργάνωσης του 9ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Επεξεργασία Πληροφορίας (International Federation for Information Processing – IFIP), προτίθεται έως την 04/08/2014 ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εταιρεία catering για 50 περίπου συμμετέχοντες.

 

O προϋπολογισμός ανάθεσης ανέρχεται σε 5.525,00 ευρώ (85 ευρώ κατά άτομο). Η τιμή περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Παναγιώτα Παναγοπούλου, e-mail: panagopp@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P865_280714_ProthesiAnathesis_CateringIFIP2014.pdf