ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Ταχυμεταφορές Εξωτερικού για το Έτος 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 23/12/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εξωτερικού για το διάστημα 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 6.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη.


Σχετικά συννημένα:


P1382_161214_ProthesiAnathesis_CourierEksoterikou2015.doc