ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως τις 30/12/2014 να προμηθευτεί Υλικά Καθαριότητας & Υγιεινής.

 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λένα Γουρδούπη, τηλ/νο επικοινωνίας: 2610.960.432, e.mail: gourdoup@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1443_221214_ProthesiAnatheis_YlikaKathariotitasMaritsas.docxP1443_221214_ProthesiAnatheis_YlikaKathariotitasMaritsas.pdf