ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Λαμπτήρων LED

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 12/01/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης,  την προμήθεια και εγκατάσταση προβολέων LED για την ενίσχυση του φωτισμού των 18 διαδρόμων αποθήκευσης και του χώρου ανασυσκευασίας στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12.500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ: 210 - 5597632, e-mail: foskolos@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P5_070115_ProthesiAnatheis_PromitheiaProvoleonLED.pdf