ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ελέγχου Βιδών Ραφαρίας στην Αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 06/02/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο τις υπηρεσίες ελέγχου/σύσφιξης των βιδών της ραφαρίας καθώς και αποκατάστασης των ταινιών των χιαστί που παρουσιάζουν εμφανές πρόβλημα στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ: 210 – 55.97.632, e-mail: foskolos@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P107_040215_YpiresiesElegxouVidonRafarias.pdf