ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του προτίθεται έως την 02/03/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την ετήσια συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας των αποθηκών βιβλίων & χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 3.800,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 02/03/2017 στο γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709, foskolos@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P169_21_02_2017_Prothesi_Anathesis_synthrhshs_anypsotikon_mhxanimaton.pdf