Απαντήσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων για τον διαγωνισμό εκπαίδευσης επιμορφωτών Β` επιπέδου ΤΠΕ

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τον «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ» (Αρ. Διακήρυξης: Π325 27/3/2018).

Σχετικά συννημένα:


Diefkriniseis_PAKE_signed.pdf