ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Π768_02-07-2018)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Έργου «Ερευνητικές και Επιστημονικές Δράσεις ΔΕΤ», προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια των ειδών που καταγράφονται ακολούθως:

 

1.      1 x FLEXRADIO FLEX-6600M (τεμάχιο 1)

2.      2 x ICOM IC-7610 (τεμάχια 2)

3.      1 x Τροφοδοτικό Diamond Antenna GSV-3000 (τεμάχιο 1)

4.      2 x HEIL PROSET-7 Professional (τεμάχια 2)

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Για την εκτέλεση της προμήθειας δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 10/07/2018 στην Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΙΤΥΕ, κτήριο “Δ. Μαρίτσας” Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γ. Κοκολάκης

Ε.Μail: kokolaki@cti.gr , Τηλέφωνο: 2610 960 319, FAX: 2610 960490


Σχετικά συννημένα:


P768_2018.pdf