Π386/02.06.2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την Παροχή Υπηρεσιών Συνδέσεων Κινητής Τηλεφωνίας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες λειτουργίας του, προτίθεται να αναθέσει σε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 24 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας για δύο (2) έτη.

CPV: 64212000-5        Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους με email ή ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο ‘Δ. Μαρίτσας’  Πανεπιστημιούπολη,  Ρίο Τ.Κ. 26504, Πάτρα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30.06.2021 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Γ.  Μεταξά, τηλ:  2610 960300, email: metaxas@cti.gr

 

 


Λήψη Αρχείων